Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου – Διεξαγωγή συνεντεύξεων

11/07/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» έχει ολοκληρωθεί.

Έπειτα από την διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 09/07/23 καθώς και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με την πρόσκληση, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων  με τους υποψήφιους.

Όλοι οι επιλέξιμοι/ες ωφελούμενοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη  με βάση το αριθμό πρωτοκόλλου της υποβαλλόμενης αίτησης. Η συνέντευξη επιλογής θα πραγματοποιηθεί από στελέχη του Αναδόχου, μέσω κατάλληλου οδηγού συνέντευξης και με την τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης, έτσι ώστε στη βάση προκαθορισμένων ερωτήσεων γενικού περιεχομένου   να γίνουν περαιτέρω ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος και να εξεταστούν οι παρακάτω παράμετροι που συνίστανται στην αξιολόγηση των κριτηρίων ωριμότητας των ωφελούμενων:

  • Συνάφεια επαγγελματικών στόχων ωφελούμενου/ης με τους στόχους της πράξης
  • Κατανόηση των στόχων της πράξης
  • Βαθμός δέσμευσης ωφελούμενου/ης για συμμετοχή στις δράσεις της πράξης

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στο e-mail: epkozanis.espa@gmail.com, και

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): Δημοκρατίας 103, Πτολεμαΐδα, Τ.Κ. 50200, τηλέφωνο: 2463080037

Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ Κ.Δ.Β.Μ. (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ): Μακεδονομάχων και Ιωαννίδη 1, Σιάτιστα Κοζάνης, ΤΚ 50300, τηλέφωνο: 2465022801

Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ Κ.Δ.Β.Μ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): Κασομούλη 12, Κοζάνη, ΤΚ 50100 τηλέφωνο: 2461040033

                                                                                           

To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ένωση Εταιρειών «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»