Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου – Ολοκλήρωση Έργου

10/11/2023

 Ολοκλήρωση έργου με τίτλο «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»

Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631, με  ανάδοχο φορέα την Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και Δικαιούχο Φορέα το Επιμελητήριο Κοζάνης υλοποιηθήκαν οι ενέργειες Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης με την συμμετοχή 83 ωφελουμένων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης πραγματοποιήθηκαν 308 συνεδρίες συμβουλευτικής. Ο κάθε ωφελούμενος έλαβε μέρος σε 5 συνεδρίες συμβουλευτικής, εκ των οποίων 2 ομαδικές με θέμα την  Επιχειρηματικότητα και Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας και 3 ατομικές συνεδρίες με θέμα Επιχειρηματικότητα και Δεξιότητες Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν 4 τμήματα κατάρτισης, εκ των οποίων δύο στο αντικείμενο Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων/Τροφίμων & Ποτών όπου καταρτίστηκαν 23 και 20 καταρτιζόμενοι αντίστοιχα, και δύο τμήμα με αντικείμενο Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων όπου καταρτίστηκαν 24 και 16 καταρτιζόμενοι αντίστοιχα.

Ολοκληρώνοντας οι ωφελούμενοι την κατάρτιση έλαβαν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης όπου πέτυχαν 80 ωφελούμενοι λαμβάνοντας πιστοποιητικό με τίτλο αντίστοιχο με το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν. Συγκεκριμένα, οι πιστοποιήσεις έφεραν τους τίτλους: Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων και Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).