Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για το έργο «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»

05/09/2023

 

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για το έργο «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»

 Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631, με Δικαιούχο Φορέα το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Η  Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» υλοποιεί συνολικά 4 τμήματα κατάρτισης για άνεργους/ες ωφελούμενους/ες από τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Boΐου, Σερβίων και Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων /Τροφίμων & Ποτών και 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων .

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 162 ωρών (128 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 34 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω case studies) και υλοποιούνται με τη μέθοδο σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).