Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

19/06/2023
Αρ. Πρωτ: 01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 03 / 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030631

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
Από 19/06/2023 έως και 09/07/2023
 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.